Carlota's web | Romanautor.nl | NL boekbeschrijvingen (2023)

lar»boek beschrijvingen»Geslacht»Crescendo»Charlotte's web

ben:A-2d
Geslacht:Crescendo
thema: vriendschap

Getagd in:

boerenerf,dieren,Sprookje,Fantasieën,Verenigde Staten (land),Amistad

Verkrijgbaar bij bol.com

Het begin

"Waar gaat papa heen met de bijl?" vroeg Fern aan haar moeder terwijl ze de ontbijttafel dekten.
"Ga naar de varkensstal," antwoordde mevrouw Acker. 'Er zijn vannacht wat varkens geboren.'
"Ik begrijp niet waarom je een bijl nodig hebt," vervolgde Fern, die pas acht jaar oud was.
'Nou,' zei de moeder, 'een van de varkens is een dwerg. Het is erg klein en zwak, en het zal nooit iets betekenen. Dus je vader besloot er een eind aan te maken.
"Ben je hiermee klaar?" Schreeuwde Fern. 'Je bedoelt hem vermoorden? Alleen maar omdat hij kleiner is dan de anderen?
Vrouwen. Arable zette een kruik slagroom op tafel.
"Niet schreeuwen, Fern!" zei ze. 'Je vader heeft gelijk. Het varken zou toch wel sterven.'
Fern trok een stoel naar achteren en rende naar buiten.
Het gras was nat en de aarde rook naar lente. Ferns gymschoenen waren doorweekt toen ze bij haar vader aankwam.
"Dood hem alsjeblieft niet!" snikte ze. 'Het is oneerlijk.'
Meneer. Arabable stopte met lopen.
'Weg,' zei hij zacht, 'je zult jezelf moeten leren beheersen.'
"Beheers mij?" schreeuwde Fem. 'Dit is een zaak van leven en dood en je hebt het over mij beheersen.'
De tranen stroomden over haar wangen en ze greep de bijl en probeerde hem uit haar vaders hand te wringen.
"Fern," zei meneer Arable, "ik weet meer van het houden van varkens dan jij. Een zwakke maakt problemen." Nu rennen!
'Maar het is oneerlijk,' riep Fern uit. 'Het varken kon niet anders dan klein geboren worden, toch? Als ik heel klein was toen ik geboren werd, zou je me dan vermoord hebben?'

© HarperCollins, 2012

^ bovenaan

Over het algemeen

Als Wilbur het varken wordt geboren, mag Fern voor hem zorgen. Dat is allemaal leuk, maar op een dag denken de ouders dat het varken te groot wordt. Ze besluiten Wilbur naar oom Homer te brengen. Oom Homer wil het varken meer voeren, maar als het vet genoeg is wordt het geslacht.
Fern vindt dat vreselijk. En Wilbur natuurlijk ook...
Maar misschien is er toch een manier om Wilbur te redden. In de schuur van oom Homer leeft ook een spin: Charlotte. En deze spin is heel slim om plannen te maken. Laten we hopen dat hij deze keer slim genoeg is om een ​​dik varken te redden...

^ bovenaan

boek informatie

MCER-niveau:

B1Jaar van uitgave:

1952


Paginanummer:

195


Moment waarop het verhaal zich afspeelt:

1950-1960


Cena:

Verenigde Staten, het veld


Bijzonderheden:

Een kinderboek in 22 titelhoofdstukken, met veel illustraties.
Het boek wordt in het Nederlands ook wel "Charlotte's Net" genoemd.


^ bovenaan

het thema van het boek

IS HET BOEK INTERESSANT VOOR JOU?

HijkinderboekCharlotte's Web gaat over het leven op de boerderij. Maar dan zie je het leven vooral door de ogen van boerderijdieren. En gezien door de ogen van een meisje dat het niet zo logisch vindt dat dieren vetgemest worden. Zoals zijn beste vriend: Wilbur het varken...


WAT WIL JE WETEN?

Je hebt niet veel specifieke kennis nodig om 'Charlotte's Web' te appreciëren. Je moet van verhalen houden die een goede dosis hebbenFantasieënbevatten. Want de dieren die spreken, lezen en schrijven zijn er natuurlijk niet zo veel...


^ bovenaan

Het boek - moeilijkheidsgraad

TAAL

De woorden en zinnen op Charlotte's Web zijn vaak moeilijk. Je moet al een aantal jaren Engelse teksten lezen, anders is dit verhaal moeilijk te begrijpen.
Alinea's en hoofdstukken zijn nooit lang en er zijn er veel, en vaakhumoristisch- Er is een dialoog.


TAAL EN GESCHIEDENIS

De taal van 'Charlotte's Web' is zeker niet gemakkelijk. Het is dus een iets ouder kinderverhaal: het gaat terug tot 1952. Ook vertelt de auteur aan de heer E.B. White, die niet erg zijn best doet om zijn verhaal voor kinderen begrijpelijk te maken. Hij behandelt zijn lezers als verstandige, bijna volwassen mensen. Maar dat kan het verhaal nog leuker maken.
En dit verhaal is heel mooi. Het gaat over omgaan met boerderijdieren, over relaties tussen mens en dier, tussen dier en dier, tussen jong en oud. Het verhaal zal grappig en vaak zijnironischzei manier.
Op basis van deze eigenschappen is 'Charlotte's Web' een boek met literair niveau A 2d en taalniveau (CEFR) B1.


Schrijfstijl:

Hijkinderboek'Charlotte's Web' wordt heel spannend, maar tegelijkertijd ook heel spannendhumoristischverteld Als lezer weet je dat varkens dik worden en dan eten, maar je hebt nog steeds medelijden met dit specifieke varken, Wilbur: hij heeft een naam, hij is een goede vriend van een meisje, en hij kan denken en zelfs praten...


^ bovenaan

Het boek - het verhaal

Actie:

HijkinderboekCharlotte's Web is een verhaal boordevol actie. Het begint met de geboorte van Wilbur het varken. Fern zorgt goed voor hem, maar moet hem ook weer verlaten. En dan moet het worden beschermd door andere dieren, zodat ze het niet doden. Kort gezegd: Wilbur gaat van het ene spannende avontuur naar het volgende.


Tempo:

Charlotte's Web speelt zich af in de jaren 1950 en 1960, het leven op de boerderij is al eeuwen normaal en er lijkt door de jaren heen weinig te zijn veranderd, tot op de dag van vandaag. Of konden al die dieren op een boerderij vroeger met elkaar opschieten: ganzen, schapen, koeien, paarden, een varken, een muis, een spin?
Het verhaal is iets meer dan een jaar oud enchronologischgeteld


Ort:

voncontextuit 'Charlotte's Web' is een boerderij ergens op het platteland van de Verenigde Staten van Amerika. Nergens wordt een plaatsnaam genoemd.


Verhaallijn:

Er is één belangrijk plot voor Charlotte's Web: zullen de dieren, en Charlotte in het bijzonder, Wilburs leven kunnen redden?


GELDAUTOMAAT:

De roman "Charlotte's Web" heeft eenalwetende verteller. Dit vertelt het verhaal soms vanuit het standpuntperspectiefhet meisje Fern en soms Wilbur het varken.


^ bovenaan

Het boek - de personages

Hoofdpersonen:

De hoofdpersonen van 'Charlotte's Web' zijn:
•Fern Arable: een achtjarig meisje dat met haar ouders en haar broertje op een boerderij woont;
•Meneer. John Arable: de boer, vader van Fern;
• Vrouwen. Landbouw: boer, moeder van Fern;
•Avery Arable: Fern's 10-jarige broer;
•Wilbur: Farnschwein;
•Charlotte (echte naam: Charlotte A. Cavatica): Een spin die zijn web op Wilbur's schubben heeft.


Secundair karakter:

De belangrijkste ondersteunende karakters van 'Charlotte's Web' zijn:
• Oom Homer L. Zuckerman: de oom van Fern, ook boer;
• Tante Edith Zuckerman: Ferns tante, boerin;
•Lurvy: de boerenknecht van Zuckerman;
•Templeton: een muis die leeft onder de schuur van Wilbur;
•De gans, ganzen, ganzen, schapen, lammetjes, koeien, paarden: alle dieren op de boerderij van Zuckermans;
• Dr. Dorian: de huisarts Arable - een heel nuchtere dokter;
•Oom: een groot varken op de kermis;
•Henry Fussy: Varens Freund;
•Joy, Areanea en Nellie: drie kleine spinnen.


^ bovenaan

Het boek - meer


Film:

Charlotte's Web is in 2006 in Australië opgenomen als animatiefilm met veel beroemde acteurs in de hoofdrol.


anderen:

Het boek "Charlotte's Web" is een van de bekendste Amerikaanse kinderboeken. Het is geschreven door E.B. White, een schrijver die weinig romans heeft geschreven (maar een ander even populair kinderboek:Stuart Klein).

^ bovenaan

auteur en werken

Link naar de auteurspagina

-->Informatie over EB White.
^ bovenaan

Verder

Suggesties:

Als je dit boek leuk vond, vind je dit misschien ook leuk:
Fantastische meneer fuchsdoor Roald Dahl
Martin RatasVan Dick King-Smith
Der Mighty-Skinkvan paul shipton


Ander:

Op mistige ochtenden was Charlotte's web echt een schoonheid. Vanmorgen was elke dunne draad versierd met tientallen kleine waterdruppeltjes. Het web glinsterde in het licht en creëerde een patroon van schoonheid en mysterie, als een delicate sluier. Zelfs Lurvy, die niet bijzonder geïnteresseerd was in schoonheid, zag het web toen hij binnenkwam met het varkensontbijt. Hij merkte op hoe duidelijk het zichtbaar was en hoe groot en zorgvuldig gebouwd het was. En toen keek hij weer en zag iets waardoor hij de emmer neerzette. Daar, in het midden van het web, stond een zorgvuldig geweven boodschap in hoofdletters. Hij zei:

ELK VARKEN!

Lurvy voelde zich zwak. Ze streek met haar hand over haar ogen en bekeek Charlotte's web van dichterbij. (blz. 77)


Vragen over het boek:

1. Waarom moet Fern Wilbur het varken naar haar oom, oom Homer, brengen?
2. Wat vind je van Fern's broer, Avery, en waarom voel je je zo?
3. Welk plan had Charlotte om Wilburs leven te redden?
4. Waarom is Templeton de rat belangrijk in dit verhaal?


^ bovenaan

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 14/11/2023

Views: 6456

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.